Hem

Öppettider

Nyheter

Lite historik

Bli medlem

Vagnparaden 2011

Presentation av vagnar

Arkiv

Hitta oss

Kontakta oss

 

 

HÖSTBREV 2008 TILL VALLAVAGNARNAS VÄNNER
Hjärtligt välkomna till höstens verksamhet!

Vid årsmötet avtackades mångåriga styrelseledamoten Anna-Maria Davidsson som avgick på egen begäran. Hon ersattes av Uno Kindstedt som hälsas välkommen i styrelsen.
I övrigt skedde omval på samtliga aktuella poster.

Som bekant tvingades vi inställa årets vagnparad till följd av influensaepidemi i Vallastallet. Vi satsar nu inför paraden 2009.

Höstens verksamhet börjar med en temadag kring vagnsrenovering i samarbete med Vagnhistoriska Sällskapet, lördagen den 18 oktober med samling i Westmanska Vagnmuseet 10.00. Förmiddagen ägnas åt principer för vagnsrenovering utifrån några av vagnarna i museet.

Efter lunch på Mjellerumsgården åker vi till Roland Djerf, Björhamra, Brokind som bl a demonstrerar hjulrenovering. Dagen beräknas sluta cirka 16.00.
Anmälan senast 12 oktober på tel 013-330335, 070-3283067.

Höstträffen äger rum torsdagen den 30 oktober kl 19.00 i Westmanska Vagnmuseet. Stadsantikvarie Gunnar Elfström berättar om Jonn O Nilsson, Linköpings ledande affärsman i början av förra seklet. En av hans vagnar står i museet. Som vanligt serveras förtäring till självkostnadspris.

Höstens öppna styrelsemöte infaller torsdagen 20 november kl 19.00. Då hälsas alla medlemmar välkomna att diskutera föreningens och museets framtida verksamhet.

Väl mött till höstens aktiviteter!

Åke Öberg (ordförande)